Permis de conducere german

30 mai 2024 3

Bună ziua. Dețin permis de conducere german. Am revenit în Republica Moldova și în timpul apropiat nu am în planuri să plec de aici. Cât timp pot să folosesc în Republica Moldova permisul menționat, sau e necesar să-l schimb în unul moldovenesc? Nu pot găsi informație sigură cu privire la situația descrisă. Unii îmi spun ca trebuie să-l schimb în cel mult 6 luni. Mulțumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Termenul de 6 luni era prevăzut în punctul 21 al Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1452/2007. Însă această hotărâre a fost abrogată în 2022 şi alt termen... mai detaliat nu a fost prevăzut.


21. Pentru conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, sînt obligaţi să solicite subdiviziunii competente preschimbarea acestora cu documente similare ale Republicii Moldova, în termen de maximum 6 luni, în condiţiile stabilite de prezentul Regulament.

31 mai 2024