Permisul de conducere suspendat

31 octombrie 2023 3

Buna ziua. Cum si unde aflu daca a trecut perioada de suspendare a permisului de conducere?

Jurist comments 2

Download discussion
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Legea privind siguranța traficului rutier prevede:
Articolul 212. Repunerea în drepturi în cazul

suspendării exercitării dreptului

... mai detaliat special de a conduce mijloace

de transport

(1) În cazul suspendării exercitării dreptului special de a conduce vehicule, titularul acestui drept este obligat să se prezinte la subdiviziunea de poliție la care se află spre examinare dosarul de executare a sancțiunii sau la subdiviziunea de poliție în a cărei rază își are domiciliul sau reședința, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înștiințării scrise privind suspendarea, pentru a preda permisul de conducere.

(2) Neprezentarea nejustificată a titularului dreptului de a conduce vehicule, în termenul prevăzut la alin. (1), la subdiviziunea de poliție pentru predarea permisului de conducere atrage majorarea cu 30 de zile a perioadei de suspendare a exercitării dreptului special de a conduce vehicule.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), majorarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului special de a conduce vehicule poate fi dispusă repetat, până la acumularea cumulativă a termenului de 180 de zile stabilit de Codul contravențional.

(4) La expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului special de a conduce vehicule sau a termenului de 180 de zile menţionat la alin. (3), titularul acestui drept se prezintă la subdiviziunea de poliție la care a predat permisul de conducere pentru a-l ridica.

31 octombrie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Marcel, la poliție.

1 noiembrie 2023