Persoane rezidente si nerezidente

26 decembrie 2020 1274

Buna ziua. Cine este persoana fizica rezidenta si persoana nerezidenta? Cum sa le diferentiem corect in baza documentului pe care-l prezinta: permis de sedere permanent si permis provizoriu in scopuri de famile? In care categorie se includ: rezident sau nerezident?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihaela Pascal
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Bună ziua.

Conform prevederilor Codului Fiscal,
Rezident este:
a) orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos:
i) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv:
- se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;
- este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată... mai detaliat în exerciţiul funcţiunii peste hotare;
ii) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal;
b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică a cărei activitate este organizată sau gestionată în Republica Moldova ori al cărei loc de bază de desfăşurare a activităţii este Republica Moldova.
Nerezident este:
a) orice persoană fizică care nu este rezident în conformitate cu pct.5) lit.a) ori, deşi corespunde cerinţelor pct.5) lit.a), se află în Republica Moldova:
- în calitate de persoană cu statut diplomatic sau consular ori în calitate de membru al familiei unei asemenea persoane;
- în calitate de colaborator al unei organizaţii internaţionale, create în baza tratatului internaţional la care Republica Moldova este parte, sau în calitate de membru al familiei unui asemenea colaborator;
- la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, dacă această persoană fizică s-a aflat în Republica Moldova exclusiv în aceste scopuri;
- exclusiv în scopul trecerii dintr-un stat străin în alt stat străin prin teritoriul Republicii Moldova (trecere tranzit);
b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică care nu corespunde cerinţelor pct.5) lit.b).

În această ordine de idei, străinii care doresc să se stabilească cu reşedinţa în Republica Moldova pe un termen mai mare de 90 de zile pot solicita acordarea dreptului de şedere provizorie.
Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat în scop de: reîntregire a familiei; muncă; studii; implementare proiecte; desfășurare a activităţilor umanitare, voluntariat sau religioase; tratament medical de lungă durată; investitorilor străini; victimelor traficului de fiinţe umane; alte cazuri.

Dreptul de ședere permanentă poate fi acordat străinilor titulari ai dreptului de şedere provizorie (3 ani în cazul străinului căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova sau 5 ani – din alte categorii).

Respectiv, catalogarea drept persoană rezidentă sau nerezidentă urmează a fi făcută individual, luând în calul prevederile enunțate mai sus.

Succes!

8 ianuarie 2021