Persoane terțe iau apă din iazul luat în arendă

10 aprilie 2023 27

Bună ziua. Tatăl meu a luat în arendă iazul din sat și mereu se confrunta cu problema că persoanele care au terenuri în apropierea iazului iau apă din acesta pentru nevoile lor , fără a cere acordul tatălui. Au voie persoane terțe să folosească apa din iaz fără voia arendașului?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Veronica.
Persoanele totul depinde ce se are în vedere prin „ iau apă din acesta pentru nevoile lor”
dacă este vorba de
a) consumul uman şi alte necesităţi casnice;
b) adăparea animalelor fără utilizarea de structuri permanente;
c) irigarea terenurilor de pe lîngă casă;
d) scăldatul și agrementul;
e) captarea şi folosinţa... mai detaliat apei pentru lupta împotriva incendiilor sau în orice altă situaţie de urgenţă.
Atunci nu este necesar acordul locatorului (arendașului).

LEGE Nr. 272 din 23-12-2011 apelor prevede:

Articolul 23. Folosinţa specială a apei

(1) Folosinţa apei care nu cade sub incidenţa art. 22 se consideră folosinţă specială şi poate fi efectuată numai în bază de autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei.

(2) Sînt considerate folosinţă specială a apei şi următoarele activităţi:

a) captarea apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane pentru alimentarea cu apă destinată consumului uman;
b) captarea şi folosinţa apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane în scopuri tehnice şi industriale, inclusiv la prelucrarea produselor alimentare şi în agroindustrie;
c) captarea şi folosinţa apei din diferite surse pentru irigare;
d) folosinţa apei în acvacultură și piscicultură;
e) deversarea apelor uzate;
f) utilizarea apei pentru generarea de energie hidroelectrică;
g) expoatarea de pontoane, debarcadere şi de alte structuri hidraulice pe terenul fondului de apă;
h) dezvoltarea şi exploatarea comercială a plajelor şi a zonelor de agrement.

13 aprilie 2023