Plangere la politie depusa de un minor

19 mai 2020 20

Poate un minor sa depuna plangere la politie in legatura cu un furt? Mersi anticipat!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul penal

Bună ziua!
În conformitate cu prevederile alin .(6) al art.10 din Codul de Procedură Penală al RM Nr. 122 din 14.03.2003 în cazul cînd un minor este victimă sau martor, se va acţiona pentru respectarea intereselor acestuia în orice fază a procesului penal.
Astfel, în cazul unor fapte ilicite împotriva unui minor,... mai detaliat acesta are dreptul să apeleze la poliție,cu toate acestea, pregătirea și depunerea unei plângeri în scris către organele de ocrotire a normelor de drept va necesita prezența reprezentantului său legal.

21 mai 2020
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Dl. Arsen, am o întrebare ce atribuție are art. 26 Cod Civil. Dl. Ion s-a referit la un caz de furt. În cazul dat trebue să se conducă de prevederile Articolul 10. Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii
... mai detaliat umane
(1) Toate organele şi persoanele participante la procesul penal sînt obligate să respecte drepturile, libertăţile şi demnitatea persoanei.
(2) Limitarea temporară a drepturilor şi libertăţilor persoanei şi aplicarea de către organele competente a măsurilor de constrîngere faţă de ea se admit numai în cazurile şi în modul strict prevăzute de prezentul cod.
(3) În desfăşurarea procesului penal, nimeni nu poate fi supus la tortură sau la tratamente cu cruzime, inumane ori degradante, nimeni nu poate fi deţinut în condiţii umilitoare, nu poate fi silit să participe la acţiuni procesuale care lezează demnitatea umană.
(31) Sarcina probaţiunii neaplicării torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante îi revine autorităţii în a cărei custodie se află persoana privată de libertate, plasată la dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu acordul ori consimţămîntul său tacit.
[Art.10 al.(31) introdus LP13-XVI din 14.02.08, MO51-54/14.03.08 art.161]
(4) Orice persoană este în drept să-şi apere prin orice mijloc neinterzis de lege drepturile, libertăţile şi demnitatea umană, lezate sau limitate nelegitim în cursul procesului penal.
(5) Prejudiciul cauzat drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane în cursul procesului penal se repară în modul stabilit de lege.
(6) În cazul cînd un minor este victimă sau martor, se va acţiona pentru respectarea intereselor acestuia în orice fază a procesului penal.
[Art.10 al.(6) în redacţia LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
[Art.10 al.(6) introdus prin LP235-XVI din 08.11.07, MO188-191/07.12.07 art.732] , cu participarea reprezentantul legal.

21 mai 2020