Plata în plus a salariului?

3 iunie 2022 8

Bună ziua. O persoană a activat timp de mai mulți ani în calitate de conducător al unei societăți comerciale cu capital integral de stat. După plecarea acesteia la pensie, a fost efectuat un control planificat al activității companiei și s-a depistat că pentru o perioadă de timp contabilul-șef a calculat salariul lunar al conducătorului entității în baza deciziilor anuale ale Consiliului Societății de stabilire a plafonului concret al salariului acestuia (în 2020 – 3,5 salarii medii lunare pe întreprindere; în 2021 și 2022 – 4,5), dar nu conform parametrilor stabiliți în Contractul individual de muncă (salariul de funcție și sporurile). În urma unui astfel de calcul a ieșit o diferență, care este apreciată ca plată în plus. Rog respectuos să vă expuneți asupra următoarelor întrebări:
1. Erorile admise de contabilul-șef la calcularea salariului conducătorului urmează a fi înțelese ca: a) greșeală de calcul; b) aplicare greșită a legislației în vigoare?
2. Trebuie sau nu persoana amintită să restituie această diferență? Dacă da, în baza căror prevederi ale legislației?