Îndemnizație unică la naștere

17 ianuarie 2021 10

Copilul cu ambii părinți cetățeni ai Republicii Moldova s-a născut peste hotare și deține cetățenie străină. Părinții pot cere îndemnizație unică la naștere de la autoritățile moldovenești?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihaela Pascal
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Bună ziua Angela.

În cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepția persoanelor angajate în cîmpul muncii în Republica Moldova) prezintă casei teritoriale o declarație pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu... mai detaliat copii din statul respectiv, inclusiv şi în cazul depunerii cererii în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi/sau pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.md). Solicitantul confirmă electronic (prin bifare), pe propria răspundere, faptul că nu beneficiază de indemnizații adresate familiilor cu copii din statul respectiv.

În cazul în care a beneficiat de indemnizații adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, solicitantul indică în declarație perioada de acordare a indemnizației respective.

În cazul acordării indemnizațiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizația unică la nașterea copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului și indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină (pentru perioada respectivă) nu se stabilește.

Succes.

21 ianuarie 2021