Plecare peste hotare

24 octombrie 2017 44

De la ce varsta poate un minor sa calatoreasca in afara tarii fara parinti (sau alte rude)?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Ecaterina Pînzari
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul familiei
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Copiii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre părinţi sau de către tutorele/curatorul lor. Se permite ieşirea din ţară a copilului cu un însoţitor (ex. împreună cu profesorul școlar când copilul merge la odihnă sau la olimpiadă într-o altă... mai detaliat ţară), desemnat prin declaraţie de către părinţi. Declaraţile prin care se împuterniceşte un însoţitor pentru copil se fac la notar. În declaraţia prin care părinţii desemnează însoţitorul copilului se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.
Copii (elevii şi studenţii) care au împlinit vârsta de 14 ani şi sunt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţământ din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţământ respectivă (ex. carnetul de student sau carnetul de note) şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi. Declaraţia eliberată de unul din părinţi trebuie să fie autentificată notarial şi să conţină consimţămîntul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie. În cazul copiilor aflaţi sub tutelă sau curatelă şi care îşi fac studiile în altă ţară, consimţămîntul tutorelui sau curatorului se certifică de autoritatea tutelară.
Declaraţia eliberată de unul dintre părinţi pentru trecerea frontierei copilului aflat la studii în altă ţară este valabilă pe o perioadă de un an de studii.
Urmează a fi reţinut că modul de intrare pe teritoriul altui stat este reglementat de legislaţia acestuia

26 octombrie 2017