Plecare peste hotare (odihna)

7 iulie 2018 41

Bună ziua. Sunt inculpat într-un dosar penal (corupere activa), am fost reținut pentru 72 ore, apoi am fost eliberat din motiv că am colaborat. În luna septembrie s-a stabilit data ședinței pentru examinarea cazului. Până la data stabilită pot ieși din țară pe un termen de 14 zile? (nu am semnat acte în care sunt pus sub control judiciar). P. S. Dacă primesc 2-3 ani condiționat, pot parasi țara sau nu?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

până la data ședințeid e jduecată dvs vă puteți deplasa liber înafara țării dacă nu va fost aplicată o interdicție de a părăsi țara și dacă nu vă aflați sub control judiciar.

Dacă veți fi condamnat la final cu suspendarea condiționată a executării pedepsei atunci aceste aspecte vor depidne de... mai detaliat condițiile probațiunii care vă vor fi stabilite.

Pentru mai multe detalii puteți analiza art. 90 din Codul penal al RM:
Articolul 90. Condamnarea cu suspendarea
condiţionată a executării pedepsei
(1) Dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracţiunile săvîrşite cu intenţie şi de cel mult 7 ani pentru infracţiunile săvîrşite din imprudenţă, instanţa de judecată, ţinînd cont de circumstanţele cauzei şi de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este raţional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicînd numaidecît în hotărîre motivele condamnării cu suspendare condiţionată a executării pedepsei şi perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanţa de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvîrşi o nouă infracţiune şi, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăţi încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.
[Art.90 al.(1) modificat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
[Art.90 al.(1) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]
(2) Perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă se stabileşte de instanţa de judecată în limitele de la 1 an la 5 ani.
[Art.90 al.(2) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]
(3)- exclus
(4) Persoanelor care au săvîrşit infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave, precum şi în cazul recidivei periculoase sau deosebit de periculoase, condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu se aplică.
[Art.90 al.(4) în redacția LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
(5) În caz de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pot fi stabilite pedepse complementare.
(6) Aplicînd condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat:
a) să nu-şi schimbe domiciliulşi/sau reședința fără consimţămîntul organului competent;
[Art.90 al.(6), lit.a) modificată prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]
b) să nu frecventeze anumite locuri;
c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică;
c1) să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii comportamentului violent;
[Art.90 al.(6), lit.c1) introdusă prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
d) să acorde o susţinere materială familiei victimei;
e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă;
f) să participe la programe probaţionale;
[Art.90 al.(6), lit.f) introdusă prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]
f)- exclusă
g) să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii;
[Art.90 al.(6), lit.g) introdusă prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]
h) să fie supus monitorizării electronice, dar nu mai mult de 12 luni.
[Art.90 al.(6), lit.h) modificată prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
[Art.90 al.(6), lit.h) introdusă prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]
(7) În decursul perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă, instanţa de judecată, la demersul organului care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, poate anula, în întregime sau parţial, obligaţiile stabilite anterior condamnatului ori adăuga altele noi.
[Art.90 al.(7) modificat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
[Art.90 al.(7) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]
(8) Dacă, după expirarea a cel puţin jumătate din perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă, condamnatul cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei a avut o comportare corectă şi exemplară, a reparat integral dauna, instanţa de judecată, la demersul organului care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea condamnării şi stingerea antecedentelor penale.
[Art.90 al.(8) modificat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
[Art.90 al.(8) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]
(81) În cazul în care persoana condamnată cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei are stabilită şi pedeapsă complementară, prevederile alin. (8) nu se aplică pînă la executarea integrală a pedepsei complementare.
[Art.90 al.(81) introdus prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
(9) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în decursul perioadei de probaţiune sau, după caz, termenul de probă, încalcă în mod sistematic obligaţiile stabilite sau, pînă la expirarea termenului de probă, nu a executat cu rea-voinţă obligaţia de a repara dauna cauzată instanţa de judecată, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celor condamnaţi cu suspendarea executării pedepsei, poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi la trimiterea condamnatului pentru a executa, deplin sau parțial, dar nu mai puțin de 1/3 din pedeapsa stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată.
[Art.90 al.(9) modificat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
[Art.90 al.(9) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]
(10) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei săvîrşeşte în perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă o nouă infracţiune intenţionată, instanţa de judecată îi stabileşte o pedeapsă în condiţiile art.85, dacă, după caz, nu sînt aplicabile prevederile alin. (11) din prezentul articol.
[Art.90 al.(10) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]
(11) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei săvîrşeşte în perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă o infracţiune din imprudenţă sau o infracţiune intenţionată mai puţin gravă, problema anulării sau menţinerii condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei se soluţionează de către instanţa de judecată, la propunerea organului care exercită supravegherea asupra comportamentului celor condamnaţi cu suspendarea executării pedepsei.

8 iulie 2018