Poate banca să mă oblige să achit datoriile tatălui, dacă nu am acceptat moștenirea?

11 martie 2023 71

Bună ziua. Tatăl meu a decedat, dar avea câteva credite pe numele lui. Acum banca dorește să ne oblige într-un fel sau altul pe noi, copiii lui, să-i rambursăm datoriile, chiar dacă noi nu am fost fidejusori pentru creditele lui. Părinții noștri sunt divorțați de când eu aveam 7 ani (eu fiind cel mai mare din toți cei trei copii ai lui). După divorț, tata nu a menținut legătura cu noi, nu a achitat pensie alimentara. După decesul lui, noi nu am acceptat moștenire rămasă. Cu toate acestea, banca ne-a informat că ne-a acționat pe toți trei în judecata. Ce trebuie sa facem? Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Maria.
Dacă tatăl dumneavoastră a decedat după martie 2019 atunci urma să renunţaţi expres la moştenire, în caz contrar moştenirea se acceptă din oficiu.
În cazul în care notarul nu va informat despre moştenire, puteţi solicita repunerea în termen de renunţare.

11 martie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d-na Maria, eu vă aduc la cunoștință ce spunwe Codul de procedură civilă, dacă o să fiți în judecată, statutul DVS o să fie pârâtă, mai aveți niște drepturi prevăzute de documentul menționat mai sus Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi... mai detaliat referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

13 martie 2023