Poate compania concedia salariatul daca nu îndeplinește sarcinile aferente funcției?

3 august 2023 3

Bună ziua. Lucrez de un an la o companie privată, în calitate de asistent comercial. Recent conducerea a hotărât să modifice fișa postului, în particular să adauge obligația de a semna contracte, ceea ce până acum trebuia să facă managerul. În plus, a introdus un plan lunar de 3 contracte semnate. Cine nu îndeplinește planul 2 luni consecutiv, îl obligă să plece. Ce se întîmplă dacă nu semnez această fiță modificată a postului? Ce risc? Poate compania concedia angajatul în așa caz? Cum procedez? Mulțumesc!

Jurist comments 1

Download discussion
Maria Gogu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor


Bună ziua, codul muncii nu definește fișa postului ca un act ce ar genera obligații între angajator și salariat în sectorul privat.
Prin urmare, se presupune că angajatorul este obligat să includă în CIM acele competențe/atribuții care îi sunt atribuite salariatului în temeiul funcției pe care o îndeplinește. Din punct... mai detaliat de vedere practic fișa postului este o anexa a CIM și face parte integrantă din CIM.
Astfel, în conformitate cu art. 68 din Codul Muncii, contractul individual de muncă poate fi modificat printr-un acord suplimentar semnat de părți.
Refuzul dvs de a semna acordul suplimentar sau fisa postului ca parte integrantă a CIM, nu poate constitui un motiv de concediere. Pentru ca angajatorul sa poate dispune încetarea contractului de munca, trebuie sa va aflați in una dintre situațiile limitativ prevăzute de Codul muncii.
Partea negativă a refuzului de a semna acordul suplimentar sau fișa de post este că veți putea fi pusă mereu sub presiune.
Dvs puteți negocia noile atribuții și salariu aferent modificărilor ce se vor produce în muncă.
Angajatorul nu poate să vă oblige să plecați decât în condițiile și situațiile limitativ prevăzute de Codul Muncii.

4 august 2023