Poate executorul sa aplice sechestru/interdictie pe automobil pentru niste datorii la serviciile comunale

14 decembrie 2022 81

Buna ziua. Am un automobil cumparat in leasing care este pus in gaj. Achit ratele lunare cu regularitate. Recent am pierdut certificatul de inmatriculare si trebuie sa-l reperfectez. Am probleme cu un executor in legatura cu niste datorii la serviciile comunale. Ca sa refac certificatul de inmatriculare al automobilului, trebuie sa trec testarea tehnica si sa am asigurare valabila. Intrebarea mea este: poate executorul sa aplice sechestru/interdictie pe automobil ca sa nu pot restabili certificatul de inmatriculare?

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
Olga Turcan
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere

Buna, da

15 decembrie 2022

Buna am incercat si chear recent pe 12/12/22 am perfectat toate acte pe masina raspuns nu e corect al Dmvs! Executoar nu poate sami splice interdictie a perfecta acte la masina care este in gaj. formal nu e proprietatea mea legea din iulie 2022 asa mio zis jurist competent!

15 decembrie 2022

asa si am dat intrebare aici ca daca am interdictie de a parasi tara cu Buletin RO si multi nio raspunz ca nu poti sa pleci din tara ca ai interdictie, da plec si ma intorc tot ok nu am probleme la vama, nu stiu ce fel de raspunse dati... mai detaliat aici!

15 decembrie 2022
Irina Clepalo
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii

Bună ziua domnul Alexandru, cu referire la întrebarea Dvs. Executorul judecătoresc este în drept să aplice măsura de executare prevăzută la art. 63 alin (1) Cod de executare, În scopul asigurării executării eficiente a documentului executoriu, odată cu intentarea procedurii de executare şi pe tot parcursul acesteia, executorul judecătoresc este... mai detaliat în drept să aplice măsuri de asigurare a executării documentului executoriu în măsura în care acestea au o legătură cauzală directă cu dispozitivul documentului executoriu sau rezultă direct din acesta, după cum urmează: și anume lit b) să interzică debitorului de a săvîrşi anumite acte și lit d) să interzică persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, efectuarea anumitor acte în privinţa debitorului sau a bunurilor lui, inclusiv a bunurilor care vor fi dobîndite în viitor, care ar putea duce la împiedicarea executării documentului executoriu.
În acest context, din sintagma ”bunurile care vor fi dobîndite în viitor” se subînțelege și asupra bunurilor gajate, or în urma achitării totale a sumei bănește acest bun va trece în proprietatea Dvs. De aici rezultă, că este necesar ca Executorul judecătoresc să indice expres ce acte și asupra căror bunuri este aplicată interdicția. În momentul în care executorul judecătoresc prin încheiere nu a stipulat acest lucru, Dvs sunteți în drept să perfectați toatele actele necesare. Întrebarea dvs a fost ”poate sa nu”, colega Dma Olga va răspuns corect ”POATE”.
Mai mutl ca atît, cu referire la sintagma ”poate aplica sechestru sau nu pe bunul gajat”, Vă fac cunoștință cu art. 22 alin (1) lit l) Drepturile şi obligaţiile executorului judecătoresc
(1) Executorul judecătoresc este în drept: l) să ridice, să depoziteze, să administreze şi să vîndă bunurile sechestrate în procesul de executare, precum şi bunurile gajate.
La fel Vă fac cunoștință cu art. 100 Urmărirea bunurilor gajate, al Codului de Executare, alin (1) Bunurile gajate pot fi urmărite de executorul judecătoresc în cazul în care debitorul nu dispune de alte bunuri sau bunurile lui nu sînt suficiente pentru a acoperi întreaga sumă urmărită. În asemenea cazuri, executorul judecătoresc înştiinţează creditorul gajist, care va prezenta calculul datoriei la contractul a cărui asigurare este garantată prin gaj, însoţit de extrasele de evidenţă financiară. În toate cazurile cînd bunurile gajate sînt urmărite şi în favoarea altor creditori, negarantaţi, vînzarea bunurilor se va face la licitaţie, dacă toţi creditorii nu au acceptat o altă modalitate de executare.
La fel și art. 125 Cod de executare, alin (6) În cazul în care bunul sechestrat este gajat, executorul vinde acest bun şi distribuie mijloacele obţinute din vînzarea bunului gajat, în condiţiile prezentului cod.
Din toate cele menționate, se desprinde un lucru, Executorul Judecătoresc are dreptul să aplice sechestru, să dispună anumite interdicții, să urmărească bunul gataj la fel și să-l vândă ulterior.
Idea cea mai importantă a fost, a aplicat oare Executorul judecătoresc în privința bunului gajat al Dvs aceste sechestre și interdicții sau nu ?. Iar în vazul în care nu a dispus aceste interdicții, atunci nici Dvs nu puteți fi limitat de a le perfecta.
Dvs ați primit răspuns corect la întrebarea formulată pe yavo.md, ”poate executorul sa aplice sechestru/interdictie pe bunul gajat ?”, răspunsul corect este ”da poate”.
Să fi fost formulată întrebarea Dvs, în alt mod ”care este probabilitatea că a aplicat aceste interdicții, sau a aplicat sa nu aceste interdicții, cum pot verifica dacă a aplicat interdicții sau sechestru executorul ?, atunci și răspunsul ar fi altul.

16 decembrie 2022