Poate executorul sa puna sechestru pe automobil?

6 februarie 2023 119

Buna! Am un contract de credit, in cadrul caruia am pus automobilul in gaj. Achit ratele lunare cu regularitate si totul este in ordine. Problema consta in faptul ca mai am 2 credite, pe care nu le-am rambursat si creditorii s-au adresat in judecata. Executorul judecatoresc are dreptul sa puna sechestru pe automobilul mentionat, care nu are nicio legatura cu creditele problematice?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Anatolie.
Chiar dacă automobilul respectiv a fost gajat pentru alt credit, executorul poate urmări şi aplica sechestru pe acest automobil pentru toate datoriile dumneavoastră.

Codul de executareprevede:

Articolul 74. Modalităţile de executare silită

Executarea silită se efectuează prin:

a) urmărirea mijloacelor băneşti (inclusiv în valută străină) în numerar ale debitorului;

b) urmărirea mijloacelor băneşti... mai detaliat (inclusiv în valută străină) de pe conturile bancare ale debitorului;

c) urmărirea bunurilor debitorului prin aplicarea sechestrului pe bunuri şi prin vînzarea sau administrarea lor silită;


Articolul 100. Urmărirea bunurilor gajate

(1) Bunurile gajate pot fi urmărite de executorul judecătoresc în cazul în care debitorul nu dispune de alte bunuri sau bunurile lui nu sînt suficiente pentru a acoperi întreaga sumă urmărită. În asemenea cazuri, executorul judecătoresc înştiinţează creditorul gajist, care va prezenta calculul datoriei la contractul a cărui asigurare este garantată prin gaj, însoţit de extrasele de evidenţă financiară. În toate cazurile cînd bunurile gajate sînt urmărite şi în favoarea altor creditori, negarantaţi, vînzarea bunurilor se va face la licitaţie, dacă toţi creditorii nu au acceptat o altă modalitate de executare.

7 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua, Anatolie!
În primul rând, este necesar ca să se examineze cererea de chemare în judecată a creditorilor și să se emită o hotărâre de încasare, mai apoi se transmite la executor judecătoresc.
Automobilul dat face parte din patrimoniul Dvs, iar executorul poate pune sechestru pe bun în cazul în care... mai detaliat nu dispuneți de alte bunuri/mijloace bănești, chiar dacă este gajat.

Conform art. 63 (1) Cod de executare:
În scopul asigurării executării eficiente a documentului executoriu, odată cu intentarea procedurii de executare şi pe tot parcursul acesteia, executorul judecătoresc este în drept să aplice măsuri de asigurare a executării documentului executoriu în măsura în care acestea au o legătură cauzală directă cu dispozitivul documentului executoriu sau rezultă direct din acesta, după cum urmează:
a) să aplice sechestru pe mijloacele băneşti sau pe bunurile debitorului.

Articolul 241. Vînzarea bunurilor gajate/ipotecate la solicitarea creditorului gajist
(1) Executorul judecătoresc poate vinde bunurile gajate/ipotecate.
7) În cazul în care bunul gajat/ipotecat este urmărit silit de alţi creditori, vînzarea bunului se realizează prin organizarea licitaţiei, cu excepţia cazului în care toţi creditorii sînt de acord ca vînzarea să fie realizată în alt mod.

7 februarie 2023