Poate fi anulat procesul verbal contraventional daca agentul constatator a indicat un alt punct din RCR decat cel care a fost incalcat?

8 august 2023 3

Buna ziua. Poate fi anulat procesul-verbal contraventional daca agentul constatator a indicat in acesta punctul 70-1 RCR (in locurile in care este interzisa oprirea), pe cand trebuia, de fapt, sa indice 70 (b) (pe drumurile publice cu o latime a carosabilului mai mica de 6 m)?

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Dacă încadrarea juridică nu este corectă, procesul verbal poate fi anulat.
punctul 70-1 RCR nu există, in locurile in care este interzisa oprirea este punctul 70 a).

Articolul 445. Nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie

(1) Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a menţiunilor privind numele, prenumele şi funcţia agentului... mai detaliat constatator, numele, prenumele, data (ziua, luna, anul) întocmirii procesului-verbal, seria şi numărul actului de identitate şi numărul de identificare personal (IDNP) sau datele de identificare din buletinul de identitate provizoriu ale făptuitorului care renunţă la numărul de identificare personal şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, iar în cazul persoanei juridice – lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a circumstanţelor comiterii şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvîrşite şi a datei comiterii acesteia, a semnăturii agentului constatator sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna dacă procesul-verbal a fost întocmit în prezența unui martor, atrage nulitatea absolută a procesului-verbal.

9 august 2023