Poate fi anulat un contract de vanzare-cumparare a unui garaj?

12 iulie 2018 76

Bună ziua! Poate fi anulat un contract de vanzare-cumparare a unui garaj, daca după cumparare s-au descoperit defecte tehnice (de constructie) majore? Multumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare,

Codul Civil, reglementează situaţia Dvs. prin următoarele articole:

Articolul 763. Viciile materiale ale bunului
(1) Vînzătorul este obligat să predea bunul fără vicii materiale...

Articolul 765. Obligaţia de verificare a calităţii bunului şi
primirea bunului viciat
(1) Drepturile cumpărătorului în privinţa viciilor sînt excluse dacă,... mai detaliat în momentul încheierii contractului, cunoştea aceste vicii.
(2) Cumpărătorul poate beneficia numai atunci de drepturile care rezultă din viciul pe care nu l-a cunoscut în urma unei culpe grave cînd vînzătorul a trecut sub tăcere în mod dolosiv viciul sau a preluat o garanţie pentru existenţa unei caracteristici...
(4) Cumpărătorul pierde dreptul de a invoca viciul dacă nu l-a comunicat vînzătorului într-un termen rezonabil din momentul în care a constatat sau trebuia să constate viciul şi felul lui. Vînzătorul nu poate invoca dispoziţiile prezentului alineat dacă a trecut sub tăcere în mod dolosiv viciul...

Articolul 783. Termenul de răspundere a vînzătorului pentru
viciile bunului
(1) Cumpărătorul are dreptul să înainteze vînzătorului, îndată ce a descoperit viciile bunului nedeclarate de acesta pînă la vînzare, pretenţii dar nu mai tîrziu de termenul stabilit în contract.
(2) Dacă în contract nu este stabilit un termen, pretenţiile pot fi înaintate în cel mult 6 luni din ziua predării bunului, iar în privinţa imobilelor, în cel mult un an...

Articolul 785. Termenul de prescripţie pentru acţiunile
privind viciile bunului
Poate fi intentată acţiune privind viciile bunului în termen de un an din data înaintării pretenţiilor, iar dacă nu au fost înaintate pretenţii sau nu poate fi stabilită data înaintării lor, în termen de un an din data expirării termenelor stabilite la art.783...

Dacă Dvs. aţi respectat toate prevederile sus-menţionate atunci aveţi dreptul să cereţi rezoluţiunea contractului de vînzare-cumpărare.

Servus

12 iulie 2018