Poate fi contestată decizia Instanței de fond dacă nu a fost contestată în termenul prevăzut?

5 mai 2021 20

Bună ziua. Hotărârea instanței într-un proces contravențional (art. 287 alin. (8) CC) a fost luată fără participarea avocatului și a persoanei judecate. Presupusul contravenient era plecat peste hotare, iar avocatul nu a manifestat responsabilitate și nu a participat la ședințele de judecată și nicinu a atacat hotărârea instanței în termenul prevăzut. Contravenientul a aflat despre hotărârea instanței de pe portalul instanțelor de judecată după ce expirase termenul de contestare. Presupusul contravenient se consideră nevinovat și dorește să-și demonstreze nevinovăția. Este posibil să fie repus în termen ca să atace hotărârea instanței și să aibă o apărare eficientă?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Sandu
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Bună ziua. Da, cred că este posibil, declarați recurs și solicitați și repunerea în termenul de declarare a recursului dat fiind faptul că nu s-a adus la cunoștința dvs. Hotărîrea instanței de fond.

6 mai 2021