Poate fi împărțită averea părinților decedați la dorința copiilor?

2 august 2023 3

Buna! Tata a decedat în 2016 și mama a perfectat actele de moștenire pe numele său. În iunie 2023 a decedat și mama. Suntem doi frați și vrem să împărțim (suntem de acord) averea în felul următor: casa părintească să-mi revină mie, iar apartamentul - fratelui. Putem să facem acest lucru la notar sau trebuie proces de judecată? Sau este obligatoriu să fie 1/2 fiecărui din toate bunurile? Mulțumesc.

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Condolianţele mele.
Notarul indicăîn certificatul de moştenitor cota parte a masei succesorale ce va reveni fiecărui moştenitor dar nu face divizarea (împărţirea) bunurilor din masa succesorală.
Succesorii singuri împart bunurile după cum consideră de cuviinţă (în limita cotei).

Articolul 2542. Eliberarea certificatului de moștenitor

(1) La cererea moștenitorului, notarul care desfășoară procedura succesorală... mai detaliat este obligat să elibereze un certificat de moștenitor care confirmă dreptul moștenitorului la moștenire, iar în cazul mai multor comoștenitori, în certificat se indică și mărimea cotelor succesorale ale tuturor comoștenitorilor (certificat de moștenitor).
(3) Lista bunurilor care intră în componența masei succesorale nu se include în certificatul de moștenitor.

3 august 2023