Poate fi persoana fizică beneficiar al susținerii sponsoriale?

11 iulie 2018 13

Poate fi persoana fizică beneficiar al susținerii sponsoriale? Vă rog argumente. Art. 6 alin. (6) al Legii nr. 1420 și pct. 7 al HG nr. 489 se bat cap în cap.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Olga Saveliev
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei

Buna ziua. In cazul in care exista contradictii intre prevederile unei legi si a unei HG, se vor aplica prevederile legii. Din textul Legii cu privire la filantropie si sponsorizare rezulta ca poate fi beneciar al sustinerii sponsoriale o persoana fizica, cu conditia ca aceasta desfăşoară sau urmează să desfăşoare... mai detaliat activităţile enumerate la art.3 (finanţarea unor programe şi acţiuni în domeniul ştiinţei, culturii, cultelor, învăţămîntului, literaturii, artelor, sporturilor, ocrotirii sănătăţii, tutelei şi curatelei, protecţiei şi asistenţei sociale a populaţiei;
finanţarea unor programe şi acţiuni în domeniul protecţiei mediului, amenajării străzilor, parcurilor şi altor locuri publice; finanţarea unor programe şi acţiuni în domeniul ocrotirii şi restaurării monumentelor de istorie, arhitectură, cultură şi artă, monumentelor naturii; susţinerea financiară şi materială a organizaţiilor filantropice, instituţiilor sociale şi medicale, uniunilor de creaţie, organizaţiilor care se ocupă de problemele culturii, altor organizaţii, antrenate în acţiuni de interes public; finanţarea unor alte programe şi acţiuni de interes public).

16 iulie 2018