Poate fondatorul Gospodăriei tărănesti numi prin proces verbal sau ordin un nou conducator din rindurile membrilor G.T:?

14 iulie 2017 44

G. T. a fost condusa de tata, care e si fondator. Nu mai poate exercita functia fiind invalid. Il poate numi conducator al G.T. pe fecior care e membru al G.T., ca sa devina persoana responsabila legal de G.T.?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

DA !
Legea cu privire la gospodariile taranesti :
Articolul 15. Conducătorul gospodăriei ţărăneşti
(1) Conducător al gospodăriei ţărăneşti este fondatorul, iar în cazul eliberării fondatorului din funcţie, unul dintre membri care a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate de exerciţiu deplină, ales de ceilalţi... mai detaliat membri ai gospodăriei.
(3) În cazul incapacităţii temporare de muncă sau absenţei sale îndelungate, conducătorul gospodăriei ţărăneşti are dreptul să încredinţeze îndeplinirea obligaţiilor sale unui membru cu capacitate deplină de exerciţiu, iar în cazul constituirii gospodăriei ţărăneşti dintr-o singură persoană, unei alte persoane, faptul consemnîndu-se în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).
(4) Conducătorul gospodăriei ţărăneşti îşi poate da demisia ori poate fi destituit prin hotărîre a membrilor ei în cazul executării necorespunzătoare sau neexecutării îndelungate a atribuţiilor.
(5) În cazul înlocuirii conducătorului gospodăriei ţărăneşti, membrii ei anunţă în scris, în decursul unei săptămîni, primăria care a înregistrat gospodăria

14 iulie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Valentina, în asemenea caz, pentru a fi legală și a produce efecte desemnarea noului conducător, este necesară Hotărârea membrilor gospodăriei, în baza căreia va fi înregistrat la Primărie în termen de 7 zile. Deci Nu este suficientă o Decizie unilaterală a conducătorului! Trebuie adunarea membrilor și Hotărârea acestora privind desemnarea... mai detaliat noului conducător.
***
Aceasta reiese expres din prevederile art. 15 alin. (1) ("ales de ceilalți membri ai gospodăriei"), art. 15 alin. (5) ("membrii anunță în scris"), art. 17 alin. (1) lit. A) ("să aleagă și să fie ales conducător") din Legea 1353/2000 (http://lex.justice.md/md/311579/)

15 iulie 2017