Poate mama mea (are tutela asupra copiilor mei) sa le perfecteze copiilor pasapoarte cu acordul meu dat prin telefon si sa plece cu ei peste hotare?

10 octombrie 2023 3

Buna ziua. Ma aflu peste hotare si nu am posibilitatea sa vin in tara, dar vreau sa-mi aduc copiii aici. Copiii se afla in grija mamei mele, care are tutela asupra lor. Poate mama sa le perfecteze copiilor actele si sa treaca frontiera cu ei ca sa-i aduca la mine?

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Cristina, eu îți aduc la cunoștință ce spune Codul familiei, poți să încerce mama la ASP din localitateam unde locuesc să perfecteze pașaportul. Articolul 146. Drepturile şi obligaţiile tutorelui (curatorului)

(1) Tutorele (curatorul) are dreptul şi este obligat să se ocupe de educaţia copilului aflat sub tutela (curatela) sa, să... mai detaliat aibă grijă de sănătatea şi dezvoltarea fizică, psihică, spirituală şi morală a copilului.

(2) Tutorele (curatorul) determină de sine stătător procedeele şi mijloacele de educaţie a copilului aflat sub tutelă (curatelă), luînd în considerare eventualele recomandări ale autorităţii tutelare teritoriale şi respectînd prevederile art.62.

(3) Tutorele (curatorul), ţinînd cont de opinia copilului, poate alege instituţia de învăţămînt şi forma de studii pe care le va urma copilul, fiind obligat să asigure frecventarea de către copil a şcolii pînă la sfîrşitul anului de învăţămînt în care acesta atinge vîrsta de 16 ani.

(4) Tutorele (curatorul) este în drept să ceară de la orice persoană, inclusiv rudele apropiate, înapoierea copilului pe care acestea îl reţin fără temei legal sau fără o hotărîre corespunzătoare a instanţei judecătoreşti.

(5) Tutorele (curatorul) nu este în drept să împiedice contactele copilului cu rudele lui, cu excepţia cazurilor în care contactele respective contravin intereselor acestuia.

(6) Drepturile şi obligaţiile tutorelui (curatorului) privind reprezentarea intereselor copilului aflat sub tutela (curatela) sa sînt stabilite de legislaţia civilă.

(7) Tutorele (curatorul) este obligat să locuiască împreună cu copilul aflat sub tutela (curatela) sa. Curatorul şi copilul aflat sub curatelă care a atins vîrsta de 14 ani pot locui separat doar cu acordul autorităţii tutelare teritoriale, care a dispus plasamentul planificat.

(8) Tutorele (curatorul) este obligat să comunice autorităţii tutelare în a cărei evidenţă se află copilul informaţiile privind starea sănătăţii, îngrijirea şi educaţia copilului, precum şi schimbarea domiciliului.

11 octombrie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua, dna Cristina!
La moment, mama Dvs este reprezentantul legal al copiiilor și are drepturi oferite de lege în acest sens, inclusiv şi să încheie fără mandat (procură) în numele şi în interesul copiilor actele juridice necesare. Astfel, ea poate perfecta pașaportul copiilor în baza tutelei (legal perfectată), fără... mai detaliat un acord suplimentar din partea Dvs.
Reguli:
1.Cererea pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova minorului se depune de către tutore, cu prezența obligatorie a minorului.
2.documente necesare:
certificatul de naștere al minorului;
avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat tutorele sau curatorul depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
buletinul de identitate al tutorelui sau al curatorului;
dispoziția autorității tutelare privind instituirea tutelei sau a curatelei asupra copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească.

Referitor la trecerea frontierei, la fel este posibil.
Potrivit Legii nr. 269 din 09-11-1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova:
(2) Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali (la caz tutore) sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.

12 octombrie 2023