Poate o persoană, alta decât proprietarul, să treacă testarea tehnică anuală a unei mașini?

16 ianuarie 2023 71

Buna ziua. Este posibil ca o persoană, alta decât proprietarul, să ducă mașina pentru a trece testarea tehnică anuală, în lipsa proprietarului?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Este posibil ca altcineva în afară de proprietar să ducă maşina pentru a trece testarea tehnică.
Doar că trebuie procură - legal;
sau în lipsa procurii buletinul de identitate a proprietarului-neoficial unii experţi acceptă.

Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1047 din 8 noiembrie 1999

REGULILE de inspecție tehnică periodică... mai detaliat a autovehiculelor şi remorcilor acestora
17. Înainte de efectuarea testării tehnice obligatorii, posesorii de vehicule sînt obligaţi să prezinte expertului de inspecție tehnică periodică:

buletinul de identitate;

certificatul de înmatriculare a vehiculului;

permisul de conducere;

procura sau alt document care confirmă împuternicirile acordate;

certificatul de asigurare obligatorie a răspunderii civile;

chitanţele de plată a taxelor de testare şi de folosire a drumurilor.

17 ianuarie 2023