Poate pretinde copiii actualului soț la apartamentul procurat de mine și soț?

16 martie 2022 49

Buna ziua. Vreau să știu dacă copiii soțului actual pot pretinde la apartamentul procurat de mine și soț?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna,
pot pretinde doar în cazul decesului acestuia, astfel sunt pretendenți la moștenire, regula generală, bunurile obținute în timpul căsătoriei sunt proprietate comună astfel fiecăruia îi revine cîte 1/2, tocmai la 1/2 ce aparține soțului pot pretinde copii din calte căsătorii, sigur în cote prevăzute de lege și nu în... mai detaliat totalitate dacă în cazul decesului sunteți căsătoriți, dacă sunteți divorțați și nu ați partajat averea, atunci cota soțului se împarte doar între copii(toți copii) iar dvs nu vă revine nimic din cota lui.

17 martie 2022