Poate să-mi reţină un transfer de bani de peste hotare?

3 mai 2018 38

Am mai multe încheieri ale executorilor judecătoreşti din cauza unor credite neachitate. Mi se reţine din salariu. Poate să-mi reţină cineva un transfer de bani de peste hotare pe care mi-l va trimite un prieten/rudă pe numele meu?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Dumitru Barbaroș
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere

Ion bună,

Executarea silită se efectuează prin:
a) urmărirea mijloacelor băneşti (inclusiv în valută străină) în numerar ale debitorului;
b) urmărirea mijloacelor băneşti (inclusiv în valută străină) de pe conturile bancare ale debitorului;
c) urmărirea bunurilor debitorului... mai detaliat prin aplicarea sechestrului pe bunuri şi prin vînzarea sau administrarea lor silită;
d) urmărirea salariului, pensiei, bursei şi altor venituri ale debitorului;
e) urmărirea mijloacelor băneşti (inclusiv în valută străină) şi bunurilor debitorului care se află la terţi;
f) ridicarea de la debitor şi predarea către creditor a obiectelor indicate în documentul executoriu;
g) alte măsuri prevăzute de lege.

Respectiv, executorul judecătoresc poate să urmărească și suma de bani pe care o recepționați de peste hotare.

3 mai 2018