Poate sotia, fiind unicul fondator, sa doneze partea sociala SRL?

16 aprilie 2019 24

Daca sotia este unicul fondator al SRL, poate sa doneze partea sociala sotului cu titlu gratuit acesta neparticipind la fondare si nici in activitate SRL? Alta situatie: sotia persoana fizica este unicul fondator al SRL X, iar SRL X este unicul fondator al SRL Y, poate cumva sotia sa doneze sotului cu titlu gratuit partea sociala in SRL Y, ea fiind beneficiarul efectiv? Daca nu, care ar fi solutia si procedura corecta de a transmite partea sociala? Sper ca am fost explicita si o sa ma puteti ajuta, mersi mult.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Buna Dna Diana

Cea mai corectă soluție ar fi ca SRL „X” care, la rândul să este asociat unic la SRL „Y”, să încheie un contract de vânzare-cumpărare a părții sociale cu soțul asociatului unic al lui SRL „X” altfel, riscă să apară probleme și întrebări din partea Serviciului Fiscal de... mai detaliat Stat.
La fel, vedeți ce spune Codul civil referitor la cazurile de inadminisbilitate a donației mai jos:
Articolul 1203. Inadmisibilitatea donaţiei
Este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute, donaţia, cu excepţia donaţiei neînsemnate, pentru realizarea unor obligaţii morale:
a) în numele unui minor sau al unei persoane în privința căreia s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară. Această regulă nu se aplică în privința donațiilor care, conform legii, pot fi acordate de sine stătător de către minor sau adultul în privința căruia s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară;
b) proprietarilor, administratorilor sau lucrătorilor din instituţii medicale, educative, de asistenţă socială şi din alte instituţii similare din partea persoanei care se află în ele sau din partea soţului sau rudelor acesteia de pînă la gradul patru inclusiv. Această regulă nu se aplică în relaţiile dintre rudele de pînă la gradul patru inclusiv;
c) în relaţiile dintre persoanele juridice cu scop lucrativ;
d) de către persoanele juridice cu scop lucrativ, în cazul în care obiect al donaţiei sînt valorile mobiliare.

http://www.legis.md/cautare/rezultate/112573

16 aprilie 2019

Va multumesc.

18 aprilie 2019