Poate sotia sa pretinda la partajarea averii?

29 aprilie 2020 69

Pana la casatorie am primit de la bunica prin donatie casa cu teren. In timpul casatoriei am construit in comun cu sotia pe terenul in cauza o casa, dar nu este data in exploatare. Cum se va partaja casa dupa divort?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Andrei,

Casa și terenul - regula este că bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi.

Însă... mai detaliat este și o excepție, și anume bunurile ce aparţin fiecăruia dintre soţi pot fi recunoscute de instanţa judecătorească proprietate în devălmăşie a acestora dacă se va stabili că, în timpul căsătoriei, din contul mijloacelor comune ale soţilor sau al mijloacelor unuia dintre soţi ori în urma muncii numai a unuia dintre soţi, valoarea acestor bunuri a sporit simţitor (reparaţie capitală, reconstrucţie, reutilare, reamenajare etc.).

29 aprilie 2020