Poate tata să vândă casa fără acordul copiilor dacă este divorțat de mama?

5 februarie 2019 54

Părinții sunt divorțați din 2009. Partajarea nu a fost făcută. Casa au construit-o împreună, iar acum tata dorește să o vânda. Noi suntem 2 surori. Poate sa o vânda fără acordul nostru sau al mamei? Mulțumim anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
La caz, în cazul soșilor, bunul se consideră că aparține fiecăruia, prezumîndu-se existența a cîte 1/2 cotă parte pentru fiecare.
Dacă copii, adică surorile nu sunt coproprietare, atunci vînzarea urmează a fi efectuată doar cu acordul mamei(soției), în lipsa unui asemenea acord, există 2 posibilități, anume:
propunerea de răscumpărare a cotei... mai detaliat părți a unui soț de la celălalt;
obligarea de vînzare prin instanță, ulterior suma obținută fiind împărțită între soți.
dacă vînzarea de bun acord va eșua, atunci vînzarea poate avea loc prin intermediul executorului judecătoresc, fapt care va mări cheltuielile.

Articolul 25. Împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor
(1) Împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor poate fi făcută atît în timpul căsătoriei, cît şi după desfacerea ei, la cererea oricăruia dintre soţi.
(2) Proprietatea în devălmăşie poate fi împărţită în baza acordului dintre soţi.
(3) În caz de neînţelegere, determinarea cotei-părţi a fiecărui soţ în proprietatea în devălmăşie, precum şi împărţirea acesteia în natură, se face pe cale judecătorească.
(4) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie, instanţa judecătorească, la cererea soţilor, stabileşte bunurile ce urmează să fie transmise fiecăruia dintre ei. Dacă unuia dintre soţi îi sînt transmise bunuri care depăşesc cota ce-i revine, celuilalt soţ i se poate stabili o compensaţie bănească sau de altă natură.
(5) Bunurile procurate pentru copiii minori (îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şcolare, instrumente muzicale, jucării etc.) se transmit gratuit soţului împreună cu care locuiesc copiii.
(6) Depunerile făcute de soţi pe numele copiilor lor minori sînt proprietate a copiilor şi nu se iau în considerare la partaj.
(7) Dacă bunurile comune au fost împărţite în timpul căsătoriei, acestea devin bunuri personale ale soţilor, iar bunurile care nu au fost împărţite, precum şi bunurile dobîndite ulterior de către soţi, sînt proprietate în devălmăşie a acestora.
(8) Pentru împărţirea bunurilor proprietate în devălmăşie a soţilor a căror căsătorie a fost desfăcută, se stabileşte un termen de prescripţie de 3 ani.
Articolul 26. Determinarea cotelor-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor
(1) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor şi determinarea cotelor-părţi din aceasta, părţile soţilor sînt considerate egale dacă contractul matrimonial nu prevede altfel.
(2) Instanţa judecătorească este în drept să diferenţieze cotele-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor, ţinînd cont de interesele unuia dintre soţi şi/sau de interesele copiilor minori.
(3) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor, datoriile comune se împart între ei proporţional cotelor-părţi ce le-au fost repartizate.

faptul că copii au trăit o viață în acea casa, sau că au viză de reședință acolo, nu oferă copiilor careva drepturi, cu excepția cazului că aceștia sunt înregistrați ca coproprietari.

6 februarie 2019