Poate vecinul sa faca constructia chiar pe toata suprafata terenului?

16 iulie 2017 127

Am un chiosc comercial cu numar carastral si tot pachetul de documente in proprietate si linga mine i s-a oferit teren unui anterprenor care construeste magazin cu 2 etaje chiar linga traseu si constructia lui este pe tot lotul cistigat adica chiar pe hat. Mi-a spus cineva ca pentru asa constructie trebiue acordul meu dar si el trebuia sa o construiasca lasind tin cel putin 2m de la hat.
1) cum sa procedez in situatia data?
2) daca pe parcurs voi dori si eu sa construesc vor fi ceva obstacole?
3) cind am vrut sa construesc eu mi s-a spus ca e prea aproape de traseu su nu am voie, pot numai sa instalez constructie de scurta durata adica ghereta; sa schimbat ceva in lege?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Adresa-ti mai multe plingeri pentru a va documenta in ce priveste legalitatea constructiei vecinului !
Inspectiei de Stat in Constructii
Primariei
Politiei !

17 iulie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Codul Civil:
Articolul 379
Atentarea inadmisibilă
„(1) Proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor construcţii sau instalaţii despre care se poate afirma cu certitudine că prezenţa şi utilizarea lor atentează în mod inadmisibil asupra terenului său.
(2) Dacă construcţia sau instalaţia a fost ridicată... mai detaliat
respectîndu-se distanţa de la hotar stabilită de lege, demolarea sau interzicerea exploatării acestora poate fi cerută doar în cazul în care afectarea inadmisibilă s-a produs în mod evident.”
Articolul 389. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii
(1) Orice construcţie, lucrare sau plantaţie se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanţe minime faţă de linia de hotar, conform legii, regulamentului de urbanism sau, în lipsă, conform obiceiului locului, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.
(2) Arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie sădiţi la distanţa stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului, dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar.
(3) În caz de nerespectare a distanţei prevăzute la alin.(1) şi (2), proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori tăierea la înălţimea cuvenită a arborilor, plantaţiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sînt ridicate.
Articolul 390. Depăşirea hotarului terenului învecinat în
cazul construcţiei
(1) Dacă proprietarul unui teren, cu ocazia ridicării unei construcţii, a construit dincolo de limita terenului său, fără a i se putea imputa premeditarea sau culpa gravă, vecinul trebuie să tolereze încălcarea hotarului dacă nu a obiectat pînă sau imediat după depăşirea limitei.
(2) Vecinul prejudiciat prin situaţia prevăzută la alin.(1) trebuie despăgubit cu o rentă în bani, plătită anual, cu anticipaţie.
(3) Cel îndreptăţit la rentă poate pretinde oricînd ca debitorul său să-i achite preţul porţiunii de teren pe care s-a construit în schimbul transmiterii proprietăţii asupra acesteia.
************************************

17 iulie 2017