Polita de asigurare

31 decembrie 2017 67

Buna. In ce caz am dreptul la polita gratuita?

Jurist comments 1

Download discussion
Vasile Gavrilița
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte domenii

Bună.

Au dreptul la poliță de asigurare gratuită persoanele care fac parte din următoarele categorii:
a) copiii de vârstă preşcolară;
b) elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal şi mediu de cultură generală;
c) elevii din învățământul secundar profesional;
d) elevii din învățământul mediu de specialitate (colegii) cu învățământ de zi;
e) studenţii din învățământul superior universitar... mai detaliat cu învățământ de zi inclusiv cei care își fac studiile peste hotarele țării;
f) rezidenții învățământului postuniversitar obligatoriu și doctoranzii la cursuri de zi inclusiv cei care își fac studiile peste hotarele țării;
g) copiii neîncadraţi la învăţătură până la împlinirea vârstei de 18 ani;
h) gravidele, parturientele și lăuzele;
i) persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii;
j) pensionari;
k) șomerii înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;
l) persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
m) mame cu patru și mai mulți copii;
n) persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social;
o) străinii beneficiari ai unei forme de protecţie incluşi într-un program de integrare, în perioada desfăşurării acestuia;
p) donator de organe în viaţă.

Sursă: art. 4, alin. (4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală - http://www.legis.md/cautare/rezultate/100130#

O zi bună.

2 ianuarie 2018