Poliția a refuzat plângerea în baza art. 71 Cod Contravențional

24 iulie 2023 4

Bună ziua. Am depus o cerere la poliție să-l tragă pe administratorul APC (Asociația de Proprietari în Condominiu) la răspundere conform art. 71 Cod Contravențional, pentru că nu oferise informația cerută în termen de 30 de zile, cererea fiind fără răspuns mai mult de o lună. Poliția a acceptat plângerea, dar mi-a trimis apoi o scrisoare, prin care a refuzat să sancționeze administratorul pentru că APC nu este entitate publică, conform legii 982/2000. Ce pot face în acest caz?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua. Vă comunic procedura legală:

Articolul 66. Dreptul proprietarului la informare
(1) Proprietarii au dreptul să obțină de la administratorul asociației informații privitoare la activitatea asociației și să ia cunoștință de documentele acesteia.

(2) Administratorul asociației trebuie să răspundă la solicitare în termen de o săptămână. În cazul solicitărilor care necesită... mai detaliat o apreciere juridică ori tehnică complexă, termenul este de o lună.

(3) Administratorul asociației poate refuza eliberarea informației sau permiterea accesului la documente dacă aceasta va cauza un prejudiciu intereselor legitime ale celorlalți proprietari sau terților.

(4) Dacă administratorul asociației refuză să furnizeze informații sau refuză să permită accesul la documente, proprietarul poate cere ca adunarea generală să hotărască asupra temeiniciei refuzului sau, în termen de 2 săptămâni de la refuzul din partea administratorului, poate înainta o acțiune în instanța de judecată în vederea obligării asociației să furnizeze informația solicitată sau să permită accesul la documentele solicitate.

25 iulie 2023