Politica de Confidentialitate si Prelucrarea Datelor Personale

28 februarie 2020 13

Salut! Exista un model de documente mentionate dupa care companiile de prestari servicii IT se conduc? Care sunt punctele importante in domeniul E-Learning?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Bună ziua Dumitru,

Vă recomand să analizați prevederile Legii Nr. 133 din 08-07-2011 privind protecţia datelor cu caracter personal și Hotărârea Guvernului Nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, și... mai detaliat să elaborați un regulament intern adaptat la compania Dvs.

La fel, puteți accesa linkul https://datepersonale.md/about/materiale-informative/, acolo puteți găsi materiale explicative.

10 martie 2020