После решения суда о разводе, какие документы приготовить для перехода на девичью фамилию?

9 iulie 2018 23

Какие документы нужно для того чтобы перейти на девичью фамилию после суда о разводе и какой срок нужно для получения новых документов и где можно их получить: по месту прописке или в Кишиневе? И можно ребенка 6-ти месячного перевести на девичью фамилию?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Buna Alina,
Aveți necesitate de actele de identitate ale Dvs, întrucât la oficiul stării civile deja există extrasul de pe hotărârea judecătorească de desfacere a căsătoriei.
Va fi necesar să completați o cerere, în care trebuie să indicați faptul că doriți să reveniți la numele(familia) de până la încheierea căsătoriei.
Pentru perfectarea actelor... mai detaliat de identitate urmează să vă adresați la Secția de Documentare și Evidență a Populație amplasată în raza vizei de reședință.
Accesînd aceste linkuri o aflați care este procedura, costul, actele necesare și locul unde puteți solicita eliberarea noilor acte de identitate după înregistrarea desfacerii căsătoriei în temeiul hotărârii judecătorești și ulterior eliberării certificatului de divorț.
http://asp.gov.md/ro/node/200
http://asp.gov.md/ro/node/1380

Referitor la schimbarea numelui copilului Codul familiei al RM prevede următoarele:
Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
[Art.56 al.(2) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
[Art.56 al.(3) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

Suplimentar, pentru schimbarea numelui copilului puteți accesa linkul de mai jos:
http://asp.gov.md/ro/node/257

9 iulie 2018