Pot da în judecată Primăria pentru că am căzut și mi-am fracturat mâna?

23 ianuarie 2018 264

Bună ziua. Din cauza că drumurile din Chișinău sunt așa cum sunt, m-am lunecat și mi-am fracturat o mână. Pot primi despăgubiri pentru prejudicii fizice, dar și morale? Sau măcar bani pentru tratament?

Jurist comments 1

Download discussion
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Din câte cunosc, nu există o jurisprudență bogată în acest domeniu, precum și nu există vreun text de lege expres care ar stabili răspunderea autorității locale sau centrale pentru starea trotuarului.
Starea de îngheț este o forță majoră, cauzată de natură. Se prezumă că pietonul, atunci când vede că este... mai detaliat un anumit fenomen periculos al naturii, este mai atent sau chiar evită să meargă. Este similar cu situația când în localitate ar fi inundație, dar oricum vă aventurați să ieșiți din casă, dar pe urmă vreți cineva să vă repare costul încălțămintei.
Puteți să vă angajați un avocat și să încercați norocul în asemenea categorii de litigii.
***
Vedeți informații suplimentare relevante:
Eu cred că obligațiile administratorului drumului reies expres din prevederile Legii drumurilor Nr. 509 din 22.06.1995:
---
Art. 8, alin. (1): "Drumurile, precum și construcțiile artificiale, amenajările şi echipamentele aferente trebuie să fie menţinute într-o STARE TEHNICĂ corespunzătoare cerinţelor și standardelor documentelor normative în vigoare în domeniul drumurilor şi podurilor pentru asigurarea circulaţiei ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ."
---
Art. 13, alin. (1): "Administratorul drumului poartă răspundere pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru STAREA TEHNICĂ a drumului pe care îl deţine sau administrează."
---
Relevante în opinia mea sunt și prevederile art. 227, alin. (2) Cod Contravențional:
"Neîndeplinirea lucrărilor de amenajare, de reparare şi de curăţare regulată a pistelor pentru pietoni şi a punţilor de trecere, neexecutarea obligaţiilor de întreţinere în stare tehnică bună şi în curăţenie a barierelor de la marginea drumului sau a căilor de acces la drumul public se sancționează..."

Art. 1, alin. (4) din aceeaşi lege: "Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare, TROTUARELE, pistele pentru ciclişti, locurile pentru parcare şi staţionare, plantaţiile rutiere, indicatoarele de semnalizare şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei. Cantoanele şi clădirile de serviciu, bazele de producţie, precum şi orice terenuri, amenajări sau dotări aferente drumului, sînt anexe ale acestuia."

23 ianuarie 2018