Pot depune apel?

3 martie 2020 22

Buna ziua! Am fost data in judecata si nu m-am prezentat la ultimele doua sedinte de judecata si am pierdut procesul. Pot sa depun apel, daca au trecut 30 zile in care trebuia sa-l depun? Pot cumva sa ma repun in termen?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
depuneți apelul și solicitați repunerea în termen, enunțînd motivele de fapt și de drept care au împiedicat de a depune apelul în termen

Cod procedură civilă
Articolul 116. Repunerea în termen
(1) Persoanele care, din motive întemeiate,... mai detaliat au omis termenul de îndeplinire a unui act de procedură pot fi repuse în termen de către instanţă.
(2) Cererea de repunere în termen se depune la instanţa judecătorească care efectuează actul de procedură şi se examinează în şedinţă de judecată. Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor însă nu împiedică soluţionarea repunerii în termen.
(3) La cererea de repunere în termen se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea îndeplinirii actului. Totodată, trebuie efectuat actul de procedură care nu a fost îndeplinit în termen (să fie depusă cererea, să fie prezentate documentele respective etc.).
(4) Repunerea în termen nu poate fi dispusă decît în cazul în care partea şi-a exercitat dreptul la acţiune înainte de împlinirea termenului de 30 de zile, calculat din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului de procedură.
(5) Încheierea judecătorească prin care este respinsă cererea de repunere în termen poate fi atacată cu recurs. Încheierea prin care s-a făcut repunerea în termen nu se supune recursului.

3 martie 2020