Pot depune contestație împotriva procesului-verbal?

11 decembrie 2018 48

Daca mi s-a întocmit proces-verbal contraventional pentru încălcarea regulilor de circulație și nu sunt de acord, pot depune contestație la locul unde agentul constatator a întocmit procesul-verbal? Adică atunci pe moment, la fata locului?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Vitalie,

Codul Contravențional prevede că contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept... mai detaliat să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia.

Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.

Respectiv Dvs. urmează să depuneți contestația la autoritatea din care face parte agentul constator.

Dacă aveți întrebări suplimentare mă puteți contacta.

12 decembrie 2018