Pot deschide o SRL dacă am datorii?

13 mai 2020 102

Bună! Am datorii personale neachitate. Pot în aceste conditii sa deschid o SRL? Nu vor aparea probleme, de exemplu inghețarea contului firmei etc.?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cristian Papanaga
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor

Vedeți următoarele.

I. Aveți posibilitatea să deschideți o societate cu răspundere limitată dacă aveți datorii personale neachitate. Totuși, datoriile trebuie întoarse. Puteți încerca să negociați un grafic de rambursare mai flexibil. Încercați să țineți legătura cu creditorul.

II. Țineți cont de faptul că dacă este intentată o procedură de executare, cota parte... mai detaliat din capitalul social al srl-ului POATE fi urmărită de către executorul judecătoresc.

III. Mai nou, Codul Civil oferă posibilitatea instituirii fiduciei (izolarea unor active din patrimoniul dvs, iar creditorii nu pot să urmărească bunurile pe care le dețineți ca fiduciar) care se face prin declarație în formă autentică. Totuși, creditorii pot anula fiducia și să o declare inopozabilă declarând că este o acțiune frauduloasă, cu atât mai mult când ea este instituită după apariția obligației neexecutate. Acțiunea creditorului este prescrisă.

IV. Vedeți că legea SRL prevede dreptul de preemțiune al altor asociați / societății (prin alte cuvinte - primii în rând stau ceilalți asociați / societatea și dacă ei nu sunt cointeresați să cumpere, doar după aceasta, persoanele din afară pot cumpăra) atunci când cota parte este urmărită. Ceea ce poate da naștere la alte remedii juridice, decât lipsirea de cotă parte în caz de datorii personale.

*****************************************************************************************************
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110122&lang=ro#
Articolul 29. Urmărirea părţii sociale de către creditori
(1) Creditorii asociatului pot urmări partea socială în cazul în care creanţele nu pot fi satisfăcute din contul altor bunuri ale asociatului.
(2) Dreptul creditorilor asupra părţii sociale se exercită cu respectarea dreptului de preemţiune al celorlalţi asociaţi şi al societăţii.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110196&lang=ro
Articolul 97. Urmărirea cotelor-părţi din capitalul social
Executorul judecătoresc poate urmări cota-parte a debitorului din capitalul social:
b) al societăţii cu răspundere limitată;

14 mai 2020