Pot fi schimbați executorii judecatoreşti, fără a anunţa debitorul?

29 ianuarie 2022 53

Buna ziua. Câţi executori judecatoreşti pot ucra la un dosar, dacă în el figurează 3 persoane? Cheltuiele de executare silită se împart în mod egal la 1 debitor şi 2 fidejusori (suma totală a acestora este 22.000, pe lângă datoria de 68.000)?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Ana, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul de executare Articolul 34. Recuzarea şi abţinerea de la executare a executorului judecătoresc
(1) Executorul judecătoresc poate fi recuzat dacă:
... mai detaliat a) se află cu debitorul sau cu soţul/soţia acestuia în raporturi de rudenie de pînă la gradul al treilea inclusiv sau de afinitate de pînă la gradul al doilea inclusiv;
b) este tutore, curator sau adoptator al debitorului;
c) există un conflict de interese între el şi creditor.
(2) Dacă există temeiurile specificate la alin. (1), executorul judecătoresc este obligat să se abţină de la executare şi să înştiinţeze în cel mult 3 zile părţile despre acest fapt. În cazul în care nu se abţine de la executare, executorul judecătoresc poate fi recuzat de părţile în procedura de executare.
(3) Recuzarea şi abţinerea de la executare se fac în scris şi trebuie să fie motivate.
(4) În cadrul executării nu se admite înaintarea repetată a recuzării aceluiaşi executor judecătoresc pentru aceleaşi motive dacă, anterior, recuzarea a fost respinsă.
(5) În cazul abţinerii de la executare, executorul judecătoresc aplică măsurile de asigurare a executării dacă creditorul a plătit taxele şi spezele pentru aceste acţiuni.

31 ianuarie 2022
Lozovoi Artur
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Buna ziua Anna,

Executori judecatoresti pot fi un numar egal cu numarul titlurilor executorii la dosar. De exemplu daca pe dosar au fost emise 3 titluri de incasare si deposedare, creditorul poate depune la diferiti executori in dependenta de domiciliul piritilor si locul aflarii bunurilor.

Cheltuielile de executare sunt suportate in mod... mai detaliat solidar de debitor si fidejusori. Ultimii avind dreptul de regres fata de debitor in cazul in care achita integral datoria si cheluielile de excutare.

O zi buna!

1 februarie 2022