Pot fi tras la răspundere în cazul că mă eliberez de la locul de muncă ?

20 august 2017 106

Bună. Sunt student şi la început de vară şi cum eu speram şi pe viitor m-am angajat într-o companie străină de vânzare a biletelor de avion ce activează în Republica Moldova. Activând în aceasta companie am făcut o greşeală şi am vândut un bilet unui client cu data greşită ci nu cu cea pe care a dorit clientul. Acum compania mă impune să lucrez gratuit pentru a recupera preţul biletului. Cu compania a fost semnat un document în limba română, unde era menţionat ca eu nu am dreptul de a demisiona fără acordul managerilor şi şefilor. Copia contractului nu mi-a fost oferită. Apoi am mai semnat un contract care era în engleză, copia o am, o pot adăuga pe acest website dacă este nevoie. Acum voi trebui să lucrez 2-3 luni fără a primi nici o remunerare pentru a recupera preţul biletului. Carnet de muncă nu am, compania la momentul dat are contractele date, copia buletinului şi amprenta degetului. În cazul că demisionez de la locul de muncă dat voi putea fi tras la răspundere sau e posibilă apariţia unor probleme în caz că demisionez? În caz că e posibil să demisionez, cum ar trebui să o fac, să anunţ toţi managerii şi şefii sau pur şi simplu să nu mai apar acolo ?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

D-voastră aveți dreptul la libera demisie în conformitate cu prevederile art. 85 și 84 alin. 4 din Codul Muncii al Republicii Moldova, completate de principiul libertății muncii consacrat la art. 5 lit. a).

Acum, clauza prin care angajatorul a condiționat demisia de acordul tuturor șefilor este nulă de drept... mai detaliat în baza prevederilor art. 84 alin. 1.
Potrivit prevederilor alin. 5 al aceluiași articol, constatarea nulității poate opera doar pe cale judecătorească.
Iar în conformitate cu dispoziția alin. 2, nulitatea implică efecte doar pentru viitor.

Raportând cele expuse mai sus la situația d-voastră, ajungem la concluzia că toate clauzele contrare legii stipulate în contract sunt substituite automat prin efectul legii.

Prin urmare, d-voastră ar trebui să depuneți o cerere în instanța de judecată privind constatarea nulității contractului individual de muncă.

DAR! Luând în considerație faptul că nulitatea acestuia produce efecte doar pentru viitor, d-voastră sunteți pasibil de răspundere materială doar, nu și disciplinară. Acest argument este întemeiat pe cele dispuse la art 327 alin. 3 din Codul Muncii, adică încetarea raporturilor de muncă după cauzarea prejudiciului material şi/sau a celui moral nu presupune eliberarea părţii contractului individual de muncă de repararea prejudiciului prevăzută de prezentul cod şi de alte acte normative.

În concluzie, d-voastră puteți demisiona solicitând pe cale judecătorească și constatarea nulității contractului individual de muncă, dar ați putea fi obligat la repararea prejudiciului material și/sau moral cauzat angajatorului.

Însă, ați putea să solicitați și d-voastră cu titlu compensatoriu repararea prejudiciului moral pentru angajare cu încălcarea libertăților fundamentale.

Succese!

20 august 2017