Pot lasa copilul sub tutelă?

21 februarie 2021 26

Am divorțat de soț și vreau să plec la muncă peste hotare. Copilul va rămâne cu mama mea prin tutela. Întrebarea este: fostul soț poate lua copilul de la mama mea cât voi fi eu plecată? Sau poate să mă decadă din drepturile părintești?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Viorel Dodan
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte domenii

Buna ziua , in general deja Tutele nu se mai fac, acum aceast termen a fost inlocuit cu termenul de custodie.

În cazul copilului separat de părinți din cauza aflării temporare a părinților/unicului părinte pentru o perioadă mai mare de două luni în altă localitate din țară sau de peste hotare,... mai detaliat autoritatea tutelară locală instituie custodia asupra acestuia, ca formă de protecție temporară a copilului, în scopul asigurării creșterii, îngrijirii și educației adecvate a acestuia.

(2) Părinții/unicul părinte care intenționează să plece temporar în altă localitate din țară sau de peste hotare (la muncă, studii, tratament sau din alte motive) sunt obligați să depună la autoritatea tutelară locală de la locul de trai al persoanei/persoanelor care urmează să exercite custodia cererea privind instituirea custodiei asupra copilului și declarația privind acordul persoanei/persoanelor respective, conform modelului aprobat de către Guvern.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică și pentru părinții/unicul părinte care se află mai mult de două luni în altă localitate din țară sau de peste hotare, urmând ca aceștia să depună documentele indicate la alin. (2) sau să le transmită autorității tutelare locale:

a) prin scrisoare recomandată, adresată autorității tutelare locale;

b) prin mesaj electronic pe adresa electronică oficială a autorității tutelare locale, cu denumirea mesajului „Confidențial. Articolul 13/140/2013”;

c) prin intermediul persoanei în grija căreia se află copilul sau prin intermediul altor persoane.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică și pentru tutorii/curatorii care se află temporar ori care intenționează să plece temporar în altă localitate din țară sau de peste hotare pentru o perioadă mai mare de două luni.

(5) Documentele indicate la alin. (2) se depun/se transmit separat pentru fiecare copil, fiind semnate de părinți/unicul părinte sau de tutore/curator.

(6) În cazul în care părinții au opinii diferite cu privire la persoana în grija căreia se va afla copilul, acestea sunt examinate de către autoritatea tutelară teritorială de la locul de trai al copilului, iar decizia autorității tutelare teritoriale poate fi contestată în instanța de judecată, care se pronunță cu privire la persoana în grija căreia se va afla copilul.

(7) Identificarea copiilor ai căror părinți/unicul părinte sau tutore/curator se află temporar în altă localitate din țară sau de peste hotare se efectuează de:

a) conducerea instituțiilor de învățământ– în cazul copiilor care frecventează astfel de instituții;

b) specialistul în protecția drepturilor copilului, asistentul social comunitar, medicul de familie/asistentul medicului de familie sau ofițerul de sector al poliției – în cazul copiilor care nu frecventează instituții de învățământ.

(8) Informația cu privire la copiii ai căror părinți/unicul părinte sau tutore/curator se află temporar în altă localitate din țară sau de peste hotare se prezintă autorității tutelare locale:

a) semestrial, până la data de 30 aprilie și, respectiv, 30 octombrie – în situațiile indicate la alin. (7) lit. a);

b) în termen de 3 zile lucrătoare – în situațiile indicate la alin. (7) lit. b).

(9) În cazul identificării copiilor ai căror părinți/unicul părinte sau tutore/curator se află temporar în altă localitate din țară sau de peste hotare asupra cărora nu este instituită custodia, autoritatea tutelară locală de la locul aflării copiilor respectivi întreprinde acțiunile necesare pentru informarea părinților, persoanei în grija căreia se află copilul și, după caz, autorității tutelare locale de la locul de trai al părinților despre obligația instituirii custodiei.

(10) După identificarea copiilor aflați în situațiile indicate la alin. (7) lit. b), în scopul constatării condițiilor de creștere, îngrijire și educație a acestora, autoritatea tutelară locală dispune evaluarea situației copiilor respectivi, în termen de 30 de zile lucrătoare, de către specialistul în protecția drepturilor copilului sau, în lipsa acestuia, de către asistentul social comunitar.”


Astfel cu siguranta ca fostul sot are dreptul sa solicite anularea custodiei si sa ea copilul la el pe perioada cit va aflati peste hotare, de decazut din drepturi nu o sa poata atit timp cit d-voastra nu incaltati prevederile art 67 Cod Familie a RM.
La fel sotul poate solicita si pensie alimentara pe durata cit copilul se va afla in grija sa. Insa sa primiti o consultatie adecvata , nu este suficiet mesajul d-voastra. Nu este expusa nici virsta copilului , genul, daca ati solicitat pensiei alimnetara de la fostul sot? are el restanta la plata pensiei alimentare, aveti intocmit vre-un careva grafic de intrevedere a tatalui cu copilul etc etc. Sunt multe semne de intrebare, deaceea doar o consultatie la un avocat va va putea ajuta sa primiti raspuns concret la toate intrebarile d-voastra.

22 februarie 2021