Pot obtine cazierului judiciar fara procura autentificata notarial?

9 ianuarie 2020 23

In conformitate cu ORDINUL Nr. 353 din 18.11.2016 privind aprobarea Instrucţiunilor privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cap. IV, pct. 37, lit. b), cazierul judiciar poate fi eliberat: "reprezentantului solicitantului - cu prezentarea originalului procurii autentificate notarial sau altui act legal în original ce atestă faptul reprezentării.". In aceasta ordine de idei, in baza normei mentionate, este posibila obtinerea cazierului judiciar a unei persoane fizice, in baza contractului de mandat (art. 1030 CC) dintre persoana reprezentata si o persoana X? Care alt act ar putea fi incadrat in notiunea de : "alt act legal în original ce atestă faptul reprezentării"?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Nu prea mai aveți alte alegeri.

25 ianuarie 2020