Pot părăsi ţara dacă am datorii la rambursarea creditelor

18 ianuarie 2024 3

Bună ziua! Am luate două credite nebancare pe care nu le-am rambursat. În cazul unuia din ele, juristul creditorului m-a anunțat că depune cerere de chemare în judecată. Cel de-al doilea credit a fost cesionat unei companii de colectori, care la fel au menționat că intenmționează să mă acționeze în justiție. Până acum nu am primit nicio citație. Vreau să plec la muncă peste hotare, ca să câștig suficienți bani pentru a stinge datoriile. Este posibil că nu voi putea părăsi ţara? Am înțeles că interdicția de a părăsi țata poate fi impusă doar după ce a a avut loc judecata. Este adevărat?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Gabriel Diaciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Alexandru, este posibil și să pleci din țară, și să revii fără probleme, și să pleci din nou. Interdicția de a părăsi țara este neconstituțională de vreo 6 ani.

19 ianuarie 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna domnilor, dl. Gabriel are dreptate, dar apare o altă întrebare, de ce nu este anulat aricolul din Codul de executare, în baza căruia executorii se folosesc intens Articolul 64. Interdicţia de a părăsi ţara
(1) Interdicţia... mai detaliat de a părăsi ţara în cel mult 6 luni se aplică de către judecător, la demersul executorului judecătoresc, doar atunci cînd prezenţa debitorului este necesară pentru executarea eficientă a documentului executoriu şi doar după luarea măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu, cu obligarea executorului judecătoresc de a efectua periodic un control privind necesitatea menţinerii acestei interdicţii. Încheierea instanţei de judecată se execută imediat, însă poate fi atacată cu recurs. Demersul executorului judecătoresc privind interdicţia de a părăsi ţara se examinează pe baza materialelor anexate la demers, fără participarea părţilor. Instanţa care examinează demersul poate dispune citarea participanţilor la proces şi a executorului judecătoresc pentru a se pronunţa cu privire la temeiurile invocate în demers.
(11) Încheierea instanţei de judecată prin care se dispune aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara se trimite spre executare Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Dacă este necesară menţinerea interdicţiei pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat în urma unui demers motivat al executorului judecătoresc, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiaşi proceduri de executare.
(3) În cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art.83 lit.a)–c) şi e)–g) din prezentul cod sau restituirii documentului executoriu, interdicţia de a părăsi ţara se revocă de către executorul judecătoresc. În cazul în care în procesul de executare a documentului executoriu dispare necesitatea menţinerii interdicţiei de a părăsi ţara, precum şi în cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art.83 lit.d) din prezentul cod, această interdicţie se revocă de către judecător la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor în procedura de executare.

19 ianuarie 2024