Pot pleca din țara dacă am dat la divorț și vreau sa iau și copilul cu mine?

13 mai 2018 265

Vreau sa plec cu copilul peste hotare, dar nu stiu dacă se permite!

Comentariile juriștilor 6

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Buna Dna Cristina,
Dvs sunteți în drept să plecați peste hotarele RM împreună cu copilul fără acordul tatălui doar pentru vizite scurtă durată până la 90 zile.
În cazul intenționați să plecați peste hotare pentru o perioadă îndelungată să vă stabiliți cu traiul permanent acolo este necesar ca tatăl copilului să... mai detaliat vă elibereze o declarație notarială.
În lipsa unei declarații notariale trebuie să vă adresați în instanța de judecată pentru obținerea permisiunii perfectării actelor de identitate și ieșirii de pe teritoriul RM fără acordul tatălui.

13 mai 2018
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua,
Dacă nu sunt pretenții între părți privind stabilirea domiciliului copilul, ar fi posibil examinarea în lipsă.
În cazul existenței de pretenții, ar fi mult mai bine să vă aflați în țară, în ședință urmează a fi atrasă direcția protecție a copilului, care urmează să se expună privind oportunitatea de... mai detaliat stabilire a domiciliului copilului cu unul dintre soț.
Din cîte cunoșteam la moment părăsirea țării în prezența măcar a unui părinte este posibil, sigur este dificil de a pleca cu stabilirea domiciliului permanent peste hotare, în acest caz sunt anumite condiții.

13 mai 2018
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna ziua d-no.Aveţi hotărîrea de divorţ la mînă, vă întreb cu incasartea pensiei alimentare e hotărîtă întrebarea.În caz dacă aţi solicitat să fie încasată pensia, DVS sînteţi în drept să-i puneţi o condiţie ex.soţului,el nu vă achită pensia,dar v-a merge la notar şi v-a face o declaraţi pentru a pleca... mai detaliat după hotare.Instanţa nu decide să-l oblige pe ex. soţ să vă permită să plecaţi cu copilul după hotare,chear dacă instanţa a decis că copilul rămîne cu DVS,DVS o să fiţi nevoită să ceriţi de la ex. soţi declaraţie notarială.

13 mai 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Bună ziua D-le Mihail Grigoraș,
De fapt D-le Mihail Grigoraș, instanța de judecată indică în dispozitiul hotărârii/deciziei următoarele:
„Se permite ieșirea copilului minor XXXXXX xxxxNUMExxxxxx, a.n. ............., cod personal xxxxCODxxxx, cu mama XXXXX xxxxNUMExxxx, a.n. ................., c. p. xxxxCODxxxx, peste hotarele Republicii Moldova și perfectarea tuturor actelor necesare în legătură cu ieșirea... mai detaliat din țară, fără acordul lui xxxxNUMExxxx a.n. ...............”
Astfel, instanța de judecată nu-l obligă pe celălalt părinte să-și exprime acordul la un notar sub forma unei declarații notariale, ci înlocuiește acea declarație notarială printr-o hotărâre judecătorească, ceea ce este mult mai bine.
De ce este mai bine o hotărâre, deoarece nu toți părinții sunt de acord să-ți ofere acest acord notarial pentru o perioadă nelimitată, până la atingerea majoratului de către copil, și în acest caz soluția este aceasta. În asemenea mod parintele care are custodia asupra copilului nu mai trebuie ulterior să umble după celălalt părinte.

Or, Dvs. îi propuneți Doamnei să renunțe la plata pensiei de întreținere (care este un drept stabilit prin lege în interesul copilului, nu al mamei) ca tatăl copilului să-i ofere acordul notarial, acțiune care este în detrimentul copilului!
Mai mult ca atât, ar fi absurd să ții forțat în țară un părinte cu copilul, să-l lipsești pe acest copil de posibilitatea de a beneficia de o educație și dezvoltare la un nivel mult mai înalt peste hotare în condițiile în care acesta nu poate ieși de pe teriotoriul țării fără acordul tatălui.
Interesele majore ale copilului întotdeauna trebuie să prevaleze asupra sentimentelor și intereselor părinților.

13 mai 2018
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

D-l Igor, DVS mi-aţi făcut observaţie, eu aş vrea să-mi indicaţi conform căruia articol din CF, istanţa decide ceia ce mi-aţi comunicat anterior.

13 mai 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Stimate coleg Mihail Grigoraș,
În general nu obișnuiesc să fac observații colegilor, eu mi-am expus doar poziția și am argumentat-o.

Mi-am permis să vă expediez pe e-mail 6 acte judecătorești care demonstrează ceea ce am scris mai sus, printre acte o să găsiți hotărâri, decizii și încheieri ale primei instanțe și ale... mai detaliat Curții Supreme de Justiție.

Trebuie să remarc în cazul dat nu doar Codul familiei reglementează drepturile și obligațiile părților în asemenea gen de litigii, ci și Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova nr. 269 din 09 noiembrie 1994.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311638

Mai jos găsiți răspunsul expres la întrebarea dată:
(extras din Decizia Curții Supreme de Justiție din 04.10.2017 - Dosarul nr. 2ra-1396/17)

„Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova nr. 269 din 09 noiembrie 1994, minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. Alin. (4) stipulează că în cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţământul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali
consimţământul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare.
Art. 3 alin. (5) din Legea dată prevede că în cazul în care unul dintre părinţii copiilor în vârstă de pînă la 18 ani nu acceptă ieşirea acestora din Republica Moldova, refuzul se contestă în instanţa judecătorească de drept comun competentă.”

Cu respect.

13 mai 2018