Pot primi îndemnizaţie de tânăr specialist dacă am absolvit specialitatea traduceri, dar lucrez ca profesoară?

24 noiembrie 2022 43

Bună ziua. Am absolvit facultatea LMA (traduceri), dar la moment activez ca profesoară de limbi străine. Pot să primesc îndemnizaţia de tânăr specialist sau trebuia să termin anume specialitatea pedagogie pentru a o primi?
P.S. în ordin nu este specificat asta, iar părerile sunt împărţite.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Catalina,o să fie OK dacă DVS o să ieșiți cu o cerere la Ministerul Învățământului, unde să solicitați o informație oficială despre aceasta.

25 noiembrie 2022
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Cătătlina.
Indemnizația la care te referi se acordă în temeiul punctelor 31 și 32 al Hotărîrii Guvernului nr. 923 din 04.09.2001
Care prevăd:
31. Absolvenții instituțiilor de învățămînt superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar la programele de studii autorizate provizoriu sau acreditate, domeniul Educație, angajați conform repartizării în instituțiile... mai detaliat de învățămînt, beneficiază de indemnizații.
32. Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar la programele de studii autorizate provizoriu sau acreditate, domeniul Educație, care și-au făcut studiile pe locuri cu finanțare din taxa de studii, pot solicita, prin cerere scrisă, angajare în câmpul muncii în instituțiile de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu drepturile și obligațiile prevăzute de actele normative.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122414&lang=ro#
Mărimea și modul de acordare e prevăzut în punctul 5 al Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.802 din 29 octombrie 2015 care prevede:
5. Transferurile cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere se utilizează pentru achitarea indemnizaţiilor, în primii 3 ani de activitate, în mărime de 40 mii lei anual pentru tinerii specialişti absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior (licență sau master) sau absolvenți deținători ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor, şi în mărime de 32 mii lei anual pentru tinerii specialişti absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar, încadraţi în instituţiile de învăţămînt în primii trei ani după absolvirea acestora, prin repartizare de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113849&lang=ro
Criteriul de bază pentru acordarea acestor indemnizații este ca solicitantul să fi absolvit programele de studii autorizate provizoriu sau acreditate, domeniul Educație și să fiți repartizată la locul de muncă de Ministerul Educației și Cercetării.
Vezi dacă studiile tale se încadrează în domeniul Educației, prevăzute în Legea LEGE Nr. 142 din 07-07-2005privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formareprofesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în
instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107375&lang=ro#
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131472&lang=ro#
dacă te regăsești înaintează o cerere Ministerului Educației și Cercetării pentru a perfecta documentele necesare.
Succes!

25 noiembrie 2022