Pot sa anulez contractul de cumparare a unei case, daca am dat mai mult de jumatate din pret?

5 iulie 2021 55

Buna ziua. Acum un an am gasit o casa pe care am decis sa o cumparam. Dupa ce ne-am inteles cu proprietarii, le-am dat mai mult de jumatate din pret si am facut un contract in sensul ca intr-un termen stabilit le vom da restul. Am intrat in casa, traim aici, dar din pacate nu mai vrem sa cumparam casa, deoarece este mult mucegai si nu pot sta cu copil mic. Cum sa desfacem contractul mentionat si sa recuperam banii deja achitati?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna d-na Neonila.ca atare DVS ați dat o arvonă, adica o parte sin suma pentru casă, eu vă aduc la cunoștință ce spune în cazul DVS Codul civil Secţiunea a 2-a
Arvuna

Articolul 954. Dispoziţii generale cu privire la arvună
(1) Arvuna este o suma... mai detaliat de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans.
(2) Convenția cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în formă autentică dacă legea cere forma autentică pentru actul juridic din care rezultă obligația garantată. În celelalte cazuri, convenția cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris, sub sancțiunea nulității absolute.
Articolul 955. Includerea arvunei în contul prestaţiei
Arvuna se ia în calcul la executarea prestaţiei, iar în cazul în care aceasta nu s-a făcut, se restituie.
Articolul 956. Reţinerea sau restituirea arvunei
(1) Dacă pentru neexecutarea obligației garantate răspunde partea care a dat arvuna, aceasta rămîne celeilalte părți după rezoluțiunea contractului de către aceasta din urmă. Dacă pentru neexecutarea obligației garantate răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte părți dublul arvunei după rezoluțiunea contractului de către aceasta din urmă.
(2) Pe lîngă cele prevăzute la alin.(1), partea care răspunde pentru neexecutarea obligației garantate este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul neacoperit prin plata arvunei dacă în contract nu este prevăzut altfel.
(3) Creditorul obligației garantate neexecutate poate opta pentru executare silită sau pentru rezoluțiunea contractului și repararea prejudiciului potrivit regulilor generale.
(4) Arvuna se restituie în cazul în care raportul contractual se stinge dintr-o cauză ce nu atrage răspunderea vreuneia dintre părți. Eu vă atenționez art. 956 CC,m riscați să piediți banii.

6 iulie 2021