Pot să fac pasaport moldovenesc dacă tatăl e cetățean străin?

16 iulie 2017 34

Bună ziua! Pot să fac pasaport moldovenesc dacă tatăl e cetățean străin? Certificat de naștere md avem. Tatal e plecat si nu poate veni acum in țară, dar vrem sa mergem noi la el. Pașaportul românesc al copilului expira.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Urmeaza sa obtineti acordul tatalui printr-o declaratie la notar in tara in care se afla ! Ulterior traduceti declaratia si o legalizati !

16 iulie 2017
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua.
Da, e posibil, doar dacă sunteți căsătoriți și înregistrați la Oficiul Starii Civile RM.
ACTELE NECESARE:
actul de identitate de uz intern al reprezentantului legal;
actul de identitate de uz intern valabil al minorului, în cazul în care acesta a împlinit vârsta de 16 ani;
decizia autorităţii tutelare (în cazul persoanelor plasate sub... mai detaliat tutelă, curatelă);
în cazul mamei solitare, documentul ce atestă acest statut eliberat de organele de stare civilă;
documentele de stare civilă (certificatul de naştere; certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui al minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă,; certificatul de căsătorie al părinţilor, de divorţ sau de deces al părinţilor);
certificatul ce atestă grupa sangvină a minorului, la prima documentare;
dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului;
documentele ce atestă dreptul la înlesniri, după caz (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea paşaportului, în condiţiile prevederilor legale);
declaraţia unuia dintre reprezentanţii legali, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru", sau autentificată notarial, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, în cazul părinţilor aflaţi în căsătorie, în afara căsătoriei sau aflaţi în divorţ, dacă în hotărârea instanţei de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului.
La depunerea cererii pentru minorul, ai căror părinţi se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la divorţ, definitivă şi irevocabilă. Dacă instanţa de judecată a încredinţat minorul unuia din părinţi, pentru eliberarea paşaportului minorului se va prezenta declaraţia acestui părinte, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" sau autentificată notarial, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate. Prezentarea hotărârii menţionate nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" sau autentificată notarial.

Persoanele minore şi cele plasate sub tutelă sau curatelă se identifică de către reprezentantul legal în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru".

Mult succes!!!

17 iulie 2017