Pot sa iau indemnizatia unica si cea lunara pe sot?

2 august 2017 305

Buna ziua. Impreuna cu sotul lucram ambii oficial. Curind va trebui sa ies in concediu de maternitate. Putem sa luam pe sot indemnizatiile? Din contabilitatea lui i s-a spus ca se poate, insa din cite eu observ se da sotiei daca lucreaza oficial. Luminati-ma, va rog.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună ziua Ana,
Da, sigur că puteți.

În conformitate cu art. 16 din Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, „asiguratele, soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi şi şomerele care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi... mai detaliat concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate.

Conform punctului 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, soţia se consideră aflată la întreţinerea soţului asigurat dacă, la data apariţiei dreptului la indemnizaţie de maternitate, nu este angajată în muncă şi nu este persoană asigurată de riscul respectiv (maternitate), fapt care se confirmă prin carnetul de muncă, iar după implementarea evidenţei personificate în sistemul public de asigurări sociale – prin certificat eliberat de organele de asigurări sociale.
În cazul în care soţia se află la întreţinerea soţului salariat, indemnizaţia de maternitate se stabileşte pe numele soţiei. Faptul că persoana în cauză este soţia angajatului se va confirma prin buletinul de identitate şi adeverinţa de căsătorie.
Astfel, din dispoziţiile legislaţiei în vigoare, rezultă că dvs. ca fiind soţia aflată la întreţinerea soţului – puteţi beneficia de indemnizaţia de maternitate, care va fi achitată la locul de muncă al soţului din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. Astfel, certificatul medical al soţiei aflate la întreţinerea soţului va fi prezentat la locul de muncă al soţului împreună cu buletinul de identitate al soţiei şi certificatul de căsătorie.

Baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate, acordate soţiei aflate la întreţinerea soţului salariat, este venitul mediu lunar al soţului care se determină în condiţiile art. 7 din Legea nr. 289-XV din 22.07.2004

2 august 2017