Pot sa înstrăinez automobilul înregistrat pe soțul decedat?

30 iulie 2017 77

Eu ca soție pot sa înstrăinez automobilul dacă acesta a fost înregistrat pe soțul care a decedat? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

1.)În cazul d-voastră, urmează a fi parcursă, întâi de toate, procedura succesorală. Dacă nu există un testament întocmit de soțul d-voastră prin intermediul căruia are loc transmiterea dreptului de proprietate a acestui automobil d-voastră după decesul lui, atunci se deschide moștenirea legală.
2.) În cazul moștenirii legale, d-voastră trebuie să... mai detaliat mergeți la notarul din raza teritorială a domiciliului decedatului pentru acceptarea moștenirii îm termen de 6 luni de la data decesului (împreună cu copiii d-voastră comuni sau doar ai soțului care au rezultat dintr-o altă căsătorie sau chiar și în afara ei care au împlinit vârsta de 14 ani [dacă aveți] și cu părinții soțului, pentru că toți vin cu același grad de prioritate la succesiunea legală).
3.) Numai după încetarea procedurii succesorale și transmiterea universală (integrală) a dreptului de proprietate asupra automobilului către d-voastră, veți avea dreptul înstrăinării. În caz contrar, veți fi nevoită să țineți cont de opțiunile comoștenitorilor d-voastră!

Plus la asta, trebuie să verificați dacă nu există grevări cu gaj (asta se poate verifica de notar prin intermediul biroului notarial în Registrul public de garanții reale mobiliare sau Registrul public al gajului), să verificați dacă nu există contracte de locațiune, de comodat, de mandat, antecontracte de vânzare-cumpărare, contracte de opțiune în curs de executare sau care urmează a fi executate și au ca obiect automobilul respectiv. La fel, ar fi bine de verificat dacă automobilul nu face obiectul unei cauze civile care se află pe rolul instanței de judecată sau dacă nu este pornit un dosar penal sau contravențional în cadrul căruia a fost dispusă ridicarea / confiscarea automobilului în calitate de corp delict sau dacă automobilul nu reprezintă obiectul unei pretenții în temeiul căreia a fost deja emis/adoptat un act judecătoresc decizional executoriu cu toate consecințele care ar putea decurge din aceste situații.

Dacă aveți întrebări suplimentare, nu ezitați să mă contactați pe numărul de tel. indicat în profil!

Succese!

30 iulie 2017