Pot sa înstrăinez automobilul înregistrat pe un propietar care nu este in tara?

31 iulie 2017 79

Cum a decurs situatia: a fost cumparat automobilul in 2008 (nu am facut contract sau recipisa), la momentul dat s-a facut procura generala, insa nu am reusit sa inregistrez automobilul dupa mine, Dupa expirarea procurii, am mai facut una la fel pe perioada de 3 ani. Dupa o peroada de timp am mers la secţia de înmatriculare a transportului si acolo mi s-a spus ca propietarul are datorii la banca si automobilul nu poate fi reinmatriculat dupa mine.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

Datoriile la bancă reprezintă un impediment pentru înstrăinarea automobilului.
Dacă nu ar exista aceste datorii, d-voatră ați avea 2 alternative:

1. Încheierea unui contract de vânzare-cumpărare a automobilului cu proprietarul acestuia și ulterior înstrăinarea acestuia către o altă persoană;
2. Eliberarea unei procuri speciale (preferabil) de către titularul dreptului de proprietate asupra... mai detaliat automobilului pe numele d-voastră prin care d-voastră dobândiți dreptul de înstrăinare a acestui automobil către o altă persoană, fără a-l cumpăra (ca în prima situație) sau încheierea unui alt contract din rândul celor de intermediere, prin care la fel, s-ar naște dreptul d-voastră de înstrăinare a automobilului.

Cu siguranță, încheierea unui contract de mandat cu titlu gratuit ar presupune reducerea la minim a cheltuielilor suportate de către toți.

Succese!

31 iulie 2017