Pot să lucrez prin cumul în altă instituție în timp ce mă aflu în concediul anual la locul de munca de bază?

3 iunie 2021 21

Vreau să lucrez prin cumul într-o întreprindere în timp ce mă aflu în concediul anual la locul de bază.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună ziua,

Desigur.

3 iunie 2021
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d-na Tatiana, eu vreau să vă aduc la cunoștință ce spune Codul muncii Articolul 56. Încheierea contractului individual de muncă
(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza negocierilor dintre salariat şi angajator. Încheierea... mai detaliat contractului individual de muncă poate fi precedată de circumstanţe specifice (susţinerea unui concurs, alegerea în funcţie etc.).
(2) Salariatul are dreptul să încheie contracte individuale de muncă, concomitent, şi cu alţi angajatori (munca prin cumul), dacă acest lucru nu este interzis de legislaţia în vigoare.
(3) Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către părţi. În cazul în care angajatorul este autoritate publică, pe contractul individual de muncă se aplică ștampila acesteia. Un exemplar al contractului individual de muncă se înmînează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator.

4 iunie 2021