Pot să vând mașina?

1 februarie 2023 40

Bună ziua. Eu mi-am scrimbat numele de familie după numele soțului. Actele pe mașină sunt pe numele meu de după căsătorie, dar încă nu dețin buletin cu numele nou. Pot să vând mașina și să perfectez cumpărătorului procură de vânzare-cumpărare?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună, Adriana!
Trebuie să dețineți actul de identitate la perfectarea procurii/încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Puteți solicita de la ASP eliberarea buletinului provizoriu.

Articolul 52. Certificatul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui

În certificatul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se înscriu:

a) numele de familie, prenumele... mai detaliat pînă la şi după schimbare, data şi locul naşterii, persoanei care şi-a schimbat numele de familie şi/sau prenumele;

b) data întocmirii actului respectiv şi numărul de ordine al acestuia;

c) denumirea organului stare civilă care a înregistrat schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui;

d) data eliberării certificatului;

e) denumirea organului care a eliberat certificatul.

Articolul 53. Rectificarea actelor de stare civilă în legătură
cu schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui

(1) În baza actului de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se rectifică actele de stare civilă întocmite anterior pe numele persoanei care şi-a schimbat numele şi/sau prenumele şi se eliberează certificate respective noi.

2 februarie 2023
Maria Gogu
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua,

Nu puteți să încheiați contractul de vânzare-cumpărare și semna procura deoarece notarul, secția de înmatriculare a transportului, nu o să vă poată identifica în lipsa buletinului de identitate.

O soluție în acest sens este de a solicita în temeiul art. 3 alin (11) lit. a) din Legea cu... mai detaliat privire la actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, eliberarea buletinului de identitate provizoriu de către Agenția Servicii Publice.

Buletinul de identitate provizoriu se înmânează în ziua depunerii cererii, contra semnătură, personal titularului sau, după caz, reprezentantului legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție.

3 februarie 2023