Pot schimba dupa divort numele copilului in numele meu?

11 mai 2018 42

Buna ziua. Vreau sa stiu daca pot schimba numele copilului minor in varsta de 1 an dupa divort? Poate purta numele meu de inainte de casatoriei, eu fiind mama? Ce trebuie sa fac?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Buna Natalia,

Codul familiei prevede următoarele:
Articolul 55. Dreptul copilului la nume de familie şi
prenume
(1) Copilul are dreptul la un nume de familie şi prenume.
(2) Copilul dobîndeşte numele de familie... mai detaliat al părinţilor săi. Dacă părinţii poartă nume de familie diferite, copilul va lua numele de familie al tatălui sau al mamei, în baza acordului comun al acestora.
(3) Copilul va purta un prenume simplu sau unul compus din două prenume, potrivit voinţei ambilor părinţi.
(4) În caz de litigiu între părinţi privind numele de familie şi/sau prenumele copilului, decide autoritatea tutelară locală.
[Art.55 al.(4) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
Articolul 56. Schimbarea numelui de familie
şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
[Art.56 al.(2) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
[Art.56 al.(3) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

11 mai 2018
Iulia Furtuna
  • Avocat
  • Dreptul muncii
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei

Natalia, suplimentar celor mentionate de colegul meu, accesati acest link: http://stare-civila.gov.md/pages/modificare-rectificarea

17 mai 2018